Οι νέοι μαθητές πρέπει να ειδοποιήσουν για να συμμετάσχουν σε κάποιο μάθημα.