2ο ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑSHTANGA ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΩΝΑ

Starts 11/02/2017
Ends 12/02/2017

10:00 - 18:00

- not specified -

- not specified -

Σε αυτό το σεμινάριο θα γίνει ανάλυση στις πόζες της πρώτης σειράς και επεξήγηση στις ακριβείς βινιάσες που έχει η κάθε άσανα.

3ο ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑSHTANGA ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΩΝΑ

read next