Εβδομάδα πρακτικής με τον Peter Sanson (Δεκέμβριος 2003)

- not specified -

- not specified -

- not specified -

- not specified -

Εβδομάδα πρακτικής με τον Peter Sanson!

Peter Sanson

Peter Sanson teaches traditional Ashtanga Yoga, as taught to him over a twenty-one year course of study under late Yoga Guru Sri K. Pattabhi Jois (1915 – 2009)

With Guruji’s blessing, Peter holds Advanced B teaching certification issued by the Ashtanga Yoga Research Institute, Mysore.

Peter has been teaching the first four series of Ashtanga Yoga for over 20 years.

Classes and workshops are traditional ‘Mysore style’ – as taught by Pattabhi Jois and as it continues to be transmitted by Jois’ Grandson R. Sharath Jois in Mysore, South India.

All students from absolute beginners to advanced practitioners welcome.

Εβδομάδα πρακτικής με τον Peter Sanson (Μάιος 2005)

read next