5ο ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΩΝΑ

Starts 10/11/2018
Ends 11/11/2018

08:00 - 12:00

25ης Αυγούστου, 46 πάροδος, αριθμός 4, Ηράκλειο

- not specified -

1η μέρα: Ανάλυση στις πόζες της πρώτης σειράς, από τη ναβάσανα και έπειτα.

2η μέρα: όλες οι βινιάσες της πρώτης σειράς. Πόσες βινιάσες έχει η κάθε άσανα, γκρουπ ασάνων σύμφωνα με τον αριθμό που έχουν οι βινιάσες.

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ASHTANGA YOGA ΜΕ ΤΗΝ RADHA ΚΑΙ ΤΟΝ PIERRE

read next