Σεμινάρια (by date created)
Εβδομάδα πρακτικής με τον Peter Sanson (Δεκέμβριος 2003)

Εβδομάδα πρακτικής με τον Peter Sanson (Δεκέμβριος 2003)

Εβδομάδα πρακτικής με τον Peter Sanson! Peter Sanson Peter Sanson teaches traditional Ashtanga Yoga, as taught to him over a twenty-one year course of study under late Yoga Guru Sri…

learn more

subscribe to our newsletter

Subscribe and take all information about our latest events