ΑΝΑΠΝΟΗ – ΑΣΑΝΑ

ΑΝΑΠΝΟΗ

Όλη η αναπνοή χρειάζεται να γίνεται από τη μύτη μόνο. Η αναπνοή από το στόμα εξασθενεί την καρδιά. Η εισπνοή και η εκπνοή θα πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος, και να διατηρούνται σταθερά καθ όλη την διάρκεια της πρακτικής. Χρειάζεται να υπάρχει ομαλή ροή, χωρίς διαλείμματα, και ένας χαμηλός ήχος στη βάση του λαιμού. Η μακριά και βαθειά αναπνοή ενεργοποιεί την φωτιά της πέψης που καίει στην κάτω κοιλιακή χώρα και βοηθάει να ξεφορτωθούμε τις τοξίνες από το σώμα.

ΑΣΑΝΑ

Οι πόζες χρειάζεται να γίνονται με μεθοδικό τρόπο, σωστή ευθυγράμμιση και κατάλληλη καθοδήγηση, από ένα Δάσκαλο που ακολουθεί το parampara. Μία άσανα πρέπει να τελειοποιείται πριν ξεκινήσει μία άλλη. Με αυτό τον τρόπο, κάποιος σταδιακά χτίζει δύναμη, σταθερότητα και υγεία. Πάρα πολλές άσανες, που εκτελούνται πολύ γρήγορα, εξασθενούν το σώμα. Όλες οι πόζες συνδέονται μεταξύ τους.


Categories: Blog