ΣΗΜΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Drsti σημαίνει σημείο εστίασης. Υπάρχουν εννέα drstis στην πρακτική των άσανας. Εάν το drsti που χρειάζεται να ακολουθήσει κάποιος σε μία πόζα είναι δύσκολο για αυτόν, μπορεί να εστιαστεί στο nasagre drsti.

Τα drsti βελτιώνουν την συγκέντρωση και επιτρέπουν τη συνειδητοποίηση της ενότητας κατά την διάρκεια της πρακτικής. Με την ματιά συγκεντρωμένη σε ένα σημείο κατά την διάρκεια της πρακτικής μπορούμε να είμαστε περισσότερο παρόντες καθώς εκτελούμε τις πόζες. Αυτή η συγκέντρωση και η συνειδητότητα μεταφέρεται στην καθημερινή μας ζωή.

  • Urdhve drsti – Πάνω στο κενό
  • Brumadhye drsti – Τρίτο μάτι
  • Nasagre drsti – Άκρη της μύτης
  • Parsvayoh drsti – Δεξιά πλευρά
  • Parsvayoh drsti – Αριστερή πλευρά
  • Nabhou drsti – Ομφαλός
  • Hastagre drsti – Άκρη του μέσου
  • Angusthagre drsti – Άκρη του αντίχειρα
  • Padagre drsti – Άκρη του μεγάλου δάχτυλου του ποδιού

Categories: Blog