ΥΑΜΑ

Υπάρχουν πέντε yamas.  Πρόκειται για τις συμπεριφορές που ρυθμίζουν το πώς σχετιζόμαστε με τους άλλους:

  • Ahimsa – μη βία
  • Satya – αλήθεια
  • Asteya – μη κλοπή
  • Brahmacarya – αγαμία
  • Aparigraha – μη κτητικότητα

Categories: Blog