ΝΙΥΑΜΑ

Υπάρχουν πέντε νιγιάμας. Είναι οι υποχρεώσεις απέναντι στον εαυτό μας, οι αρχές που χρειάζεται να ακοουθούμε στην καθημερινότητα μας.

  • Sauca – αγνότητα, καθαρότητα
  • Santosa – ικανοποίηση
  • Tapas – αυτό πειθαρχία
  • Svadhyaya – μελέτη
  • Isvarapranidhana – λατρεία στον Θεό.

Categories: Blog